Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 26.05.2017.)

  • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O FORMI, SADRŽINI I OBIMU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU RIBARSKOG PODRUČJA ZA PERIOD NA KOJI JE KORISNIKU RIBARSKOG PODRUČJA UGOVOROM O KORIŠĆENJU DODELJEN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA U VEZI SA STAMBENIM POTREBAMA, USLOVIMA STANOVANJA I PROGRAMIMA STAMBENE PODRŠKE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ŠEFA KABINETA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE STALAĆ–ĐUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex