Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 10.06.2016.)

 • ISPRAVKA TARIFE TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, HUP "EVROPA" SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1280/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE I ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKOG AGENTA, ODNOSNO AGENTA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 I 1906/15, SAVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUGOIMPORT – LIVNICE" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU I STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA BROJ 323-06-00365/2007-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-1404/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-2805/2014-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-840/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex