Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 56 od 26.06.2015.)

 • NAREDBA O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SNABDEVANJE DOMAĆINSTAVA I MALIH KUPACA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PROPISA KOJIM ĆE SE UREDITI NAČIN REGULISANJA DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DAVANJE PREDLOGA O OBAVEZNIM KOMPONENTAMA U OKVIRU SOCIJALNOG PROGRAMA, KOJE ĆE VLADA ZAHTEVATI PRILIKOM PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA VOĐENJE PREGOVORA SA POTENCIJALNIM STRATEŠKIM PARTNERIMA ZA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA "ŽELEZARA SMEDEREVO" D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SNABDEVANJE DOMAĆINSTAVA I MALIH KUPACA, "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O VISINI TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIVREDNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00089/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I STANICE BRJUHOVETSKAJE - BRJUHOVETSKOG REONA KRASNODARSKOG KRAJA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-1199/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-1202/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TITELSKI BREG", TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6961/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7018/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7054/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICE U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U LAJKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU RIZIKA KOJI SE MOGU OSIGURATI, ODNOSNO REOSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEPEO, KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL NAMENJEN ZA UPOTREBU U IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex