Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 59 od 02.07.2015.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ISPRAVKA ODLUKE O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "INGAS" J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, AD ZIP "SLOGA", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DJKP POLET, PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "ELGAS", SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-204/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-205/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-206/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-207/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-208/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-209/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-210/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-211/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-212/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DISTRIBUCIJAGAS SRBIJA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSPORTGAS SRBIJA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČAR" SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OPŠTINE BOGATIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVO" SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "POŽAREVAC" SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR - GRUPA "TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVO" SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "POŽAREVAC" SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR - GRUPA "TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex