Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 59 od 28.06.2016.)

 • ISPRAVKA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • IZMENA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM. JP TRANSNAFTA, PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 424/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, BROJ 428/2016-D-02 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM, BROJ 305/2016-D-02/2 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-215/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-00-216/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-217/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-218/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-219/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-220/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-221/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR–MAJ 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 75879/14 I 17, STOKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA UŽICA, ZLATIBORSKI OKRUG, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA UST-KAMENOGORSK, ISTOČNO-KAZAHSTANSKA OBLAST, REPUBLIKA KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG JUNIORSKOG PRVENSTVA U SKOKOVIMA U VODU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU "KLADOVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA RADIODIFUZNE DELATNOSTI "RADIO BAČKA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 211-538-23558/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 211-575-23560/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-6/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-7/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-8/16 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5749/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5870/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5871/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5883/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5886/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • TARIFA NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE FOTOGRAFSKIH DELA KOJE NAPLAĆUJE ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA – OFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI EVROPSKOJ UNIJI U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NIGERIJI ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJANJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJANJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex