Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 28.01.2016.)

 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, NI DOO "NAŠ GLAS", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-19/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-20/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-21/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-22/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA OBJEKATA MALOPRODAJE BOCA SA TEČNIM NAFTNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LIPECK, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOVOPOLOCK, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ZVENIGOROD, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE LUGOŽ, ŽUPANIJA TIMIŠ, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O UTVĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠNJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA VLADE O GRANICAMA DOZVOLJENOSTI KOMENTARISANJA SUDSKIH ODLUKA I POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex