Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 60 od 20.06.2017.)

 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JEOSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTOPUT E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOČIN", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA", VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE USLUGE", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MILOŠ MITROVIĆ", VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "KOMUNALAC", DIMITROVGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE JP "PIJACE I ZELENILO", GROCKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO PREVOZA, BROJ 4/1-09-0113/2015-0050 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA IMOVINSKIH PRAVA INTERPRETATORA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5543/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5678/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5679/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5713/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UNIFORMI, OZNAKAMA I OPREMI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PODSTICAJNIM MERAMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex