Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 63 od 28.06.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA - DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI TOKOM POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PETROVCU NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-156/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-799/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • PRAVILNIK O REČNIM INFORMACIONIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00283/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00369/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00063/2012-11 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR NA NESREĆE - JAČANJE KAPACITETA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - 2015. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA SRBIJE ZA DELOVANJE U NESREĆAMA - 2015. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HAMMEUM", PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7554/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7555/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7562/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-7564/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7013/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7017/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7012/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-7014/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE - SREMSKA GAZELA, TERITORIJA GRADSKE OPŠTINE SURČIN U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA SMEŠTAJ LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ILI DODELJENA SUPSIDIJARNA ZAŠTITA I USLOVIMA KORIŠĆENJA STAMBENOG PROSTORA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex