Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 65 od 24.07.2015.)

 • ODLUKA O DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA – DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "RESAVSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE JAVNOG KAPITALA, ODNOSNO AKCIJA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-224/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1930/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JUNU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U DRUGOM KVARTALU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILA O PROMENI SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O REFRAKTOMETRIMA KOJI SE KORISTE U PROMETU ROBA I USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "LISINE" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "RESAVSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE ODOBRENJE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3204/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3205/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI GASNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD IZDAVAČA MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • UREDBA O PRIMENI TARIFA ZA OBRAČUN CENE PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA BROJ IUO-180/2013 I ZAJEDNIČKO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex