Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 68 od 11.07.2017.)

  • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA" – JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP – ZVEZDARA" ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP KOMUNALAC BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)
  • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex