Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 7 od 29.01.2016.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ–MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2 X 400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) – GRANICA CRNE GORE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-318/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O KATASTARSKOM PREMERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT", JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • UREDBA O MEŠOVITOJ CIVILNO-VOJNOJ KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex