Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 70 od 20.07.2017.)

 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-222/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-289/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-595/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA, KODEKSU ETIKE I PRAVILIMA PROFESIONALNOG PONAŠANJA LICENCIRANOG PROCENITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA", NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RAŠKA" U RAŠKI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex