Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 72 od 19.08.2015.)

 • ISPRAVKA INDEKSA POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "RADIO TELEVIZIJA VRANJE", VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU POVEĆANJA UDELA EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO EWG DOO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-2793/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA VLADE 05 BROJ 465-2795/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3574/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3575/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3576/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3577/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3578/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-3579/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 570-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 570-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI REKONSTRUKCIJE – IZMEŠTANJA DALEKOVODA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJIMA SE UREĐUJE SOPSTVENA PRODUKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-597/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • ZAKLJUČAK O DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING) ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex