Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 73 od 31.08.2016.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ ANDREVLJE–TESTERA–HAJDUČKI BREG NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ JANOK NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ RAVNE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ STRAŽILOVO – PARAGOVO NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ ŠULJAMAČKA GLAVICA–KRALJEVAC NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GJ VOROVO–LIPOVAČA–ŠIDSKO CERJE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE I DOPUNA LISTE ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 57. ZASEDANJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU INTERNOG KONKURSA MEĐU ZAPOSLENIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0316/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-970/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BLACE", BLACE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU "KLADOVO", KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 436-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 452-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7377/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7378/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7379/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7380/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7381/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7382/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7384/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7385/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7386/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7450/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7452/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7453/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7454/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7455/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7456/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7457/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7458/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7459/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7460/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7461/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7462/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7510/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7511/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7513/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7524/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7525/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7526/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7527/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7528/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7529/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PARAGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PARAGVAJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AIRESU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SULTANATU BRUNEJ, NA NERZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA OPREMA, ODNOSNO ROBA KOJA SE UVOZI NE PROIZVODI U ZEMLJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU FAKTURA I DRUGIH ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • UPUTSTVO O POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-598/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex