Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 26.08.2015.)

 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "HIDROSREM" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA PO, SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ŠIDINA" ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "TAMIŠ–DUNAV" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ZAPADNA MORAVA" KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ZA REGULACIJU REKA DUNAV I TISA, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJA BAČKA" BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SEVERNA BAČKA" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "GORNJI BANAT" SA PO, KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "JUŽNI BANAT", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "REGULACIJE" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJI BANAT" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ZAPADNA BAČKA" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG HIDROGRAĐEVINSKOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "NA AKCIJE NEGOTIN" NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "DTD – KRIVAJA" DRUŠTVENO PREDUZEĆE, BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "GALOVICA" DP BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "PODUNAVLJE" DRUŠTVENO PREDUZEĆE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SAVA" DP SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA DP "SIBNICA" PO, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROJEKATA SANACIJE I REMEDIJACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA LICA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O RADU TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PREČIŠĆEN TEKST ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0361/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00119/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "BEOGRAD NA VODI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČU FISKALNIH KASA ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE INTERMODALNOG TERMINALA, PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE, MERNO-REGULACIONE STANICE I MELIORACIONOG KANALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, SANACIJE I PROŠIRENJA DEPONIJE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE RUDNIK 5 I TRASE DALEKOVODA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U RAŽNJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR INDUSTRIJSKE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA PRIVREMENU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DEPONIJE ZA ODLAGANJE MATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-75 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PORTUGAL ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOLUMBIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U VAŠINGTONU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex