Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 74 od 02.08.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU PETOG DIJALOGA O POLITIKAMA U OBRAZOVANJU NR KINA – CIEZ I ČETVRTOG SASTANKA KONZORCIJUMA INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA NR KINA – CIEZ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-583/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-642/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-767/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-768/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7346/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7347/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7348/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7349/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7351/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7352/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7364/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7365/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7367/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7368/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7369/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7370/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7371/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7372/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7373/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7374/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7375/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7376/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7377/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7379/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NA POLOŽAJ GLAVNOG EKONOMISTE FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI REKTORA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU REKTORA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7311/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7354/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7400/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BELGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ITALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)
 • UPUTSTVO O NAČINU UTVRĐIVANJA SASTAVA I BROJA ČLANOVA KONKURSNE KOMISIJE KOJA SPROVODI POSTUPAK DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex