Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 04.08.2017.)

 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA PROIZVODNJU LEKA I REGISTRU IZDATIH DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POSTUPAKA ISELJENJA I PRESELJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ZADOVOLJI OBJEKAT ZA ODGOVARAJUĆI SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "INSTITUTA ZA POVRTARSTVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "INSTITUTA ZA POVRTARSTVO" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I RAZREŠENJU ZAMENIKA ČLANOVA I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVOG ZAMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex