Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 76 od 09.09.2016.)

 • ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE PREKO AGENTA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1607/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7487/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8937/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-321/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-322/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACE MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRUBUCIJU VODE, ODRŽAVANJE HIGIJENE, GROBLJA I ZELENILA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I PLANIRANJE "DIP MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex