Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 79 od 23.09.2016.)

 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-26/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-27/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-29/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-30/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-31/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-32/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-297/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-313/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-246/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-250/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-251/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-253/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-255/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU VAZDUHOPLOVNIH METEOROLOŠKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GOLD GONDOLA ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENO POSLOVANJE "VRŠAC", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-1680/2014-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-4860/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-6594/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-6076/2015-05 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FINSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex