Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 28.09.2015.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE PREKO AGENTA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-384/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8736/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U AVGUSTU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00355/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BELILO", SREMSKI KARLOVCI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex