Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 82 od 07.10.2016.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA ISPUNITI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POKRETNIH I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA BOŠNJAČKU NACIONALNU ZAJEDNICU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USKLAĐIVANJE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • ODLUKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O. BROJ OD-138/16 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE ČUVARA ŠUMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA SENIORKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SVILAJNAC" ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9427/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9431/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9196/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9198/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 82/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex