Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 84 od 20.09.2017.)

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, " SIGAS" D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA–ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, " SIGAS" D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP "SUBOTICAGAS", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP "TOPLANA–ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2 ALEKSANDROVAC – KOPAONIK – NOVI PAZAR – TUTIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O ISPITU O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8671/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8673/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8675/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • REŠENJE O UVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-8672/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI DANSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014 – 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex