Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 85 od 09.10.2015.)

 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS AKCIJA BEZ NADOKNADE, "KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA – KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • ODLUKA O VRSTAMA INVESTICIONIH OBJEKATA I PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • PRAVILNIK O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA VLASOTINCA", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA VLASOTINCA", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00546/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-01170/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–10889/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10890/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE, BROJ 4/0-02-276/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-244/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • STATUT O IZMENAMA STATUTA KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTENIH TEHNIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex