Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 87 od 24.10.2016.)

 • ODLUKA DA SE NE VRŠI IZRADA STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM KOPAONIK ZA PERIOD OD 2016. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1140 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1211 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1320 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1321 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1354 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1645 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1758 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1759 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1760 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/1761 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/933 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/934 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/935 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/936 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/996 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex