Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 28.10.2016.)

 • DOPUNA LISTE ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM NA SVOM 56. ZASEDANJU (SEPTEMBAR 2015. GODINA) ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA DEONICU AUTO-PUTA E-763, SURČIN-OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA REALIZACIJU, PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ZA PERIOD DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA PREUZIMANJE REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA OD STRANE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-296/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-349/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA OVLAŠĆENOJ KONTROLNOJ ORGANIZACIJI RADI IZDAVANJA POTVRDE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU PRODAJE ORGANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KATASTARSKOM PREMERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KARATE FEDERACIJE SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE 53. EVROPSKOG SENIORSKOG KARATE ŠAMPIONATA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE DIMITROVGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ASENOVGRAD, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE "ČAČAK", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE "GRADAC", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE "ZLATIBORSKI EKO-AGRAR" D.O.O. ČAJETINA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM TURSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U HAMBURGU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEMIŠVARU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA - GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA - ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEMIŠVARU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE U KONTEKSTU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ŠEFA KABINETA PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10030/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10106/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10266/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10298/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10299/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10301/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10320/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10322/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10330/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U LUČANIMA OD VELIKIH VODA REKE BJELICE I NJENIH PRITOKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U NASELJU DRAGANIĆI, OPŠTINA RAŠKA, OD VELIKIH VODA REKE RAŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex