Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 28.01.2015.)

 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA BROJ 112-07-00027/2015-02 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA "ENGLESKO-JUGOSLOVENSKE DEČIJE BOLNICE" U SREMSKOJ KAMENICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE "MIHAJLO PUPIN" U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE ARHITEKTE JOVANA ILKIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FUTSALU KOJE ĆE SE ODRŽATI U BEOGRADU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA SRBIJE ZA BODI-BILDING, FITNES, BODI-FITNES I AEROBIK ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, 2015. GODINE U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA ZA ŠKOLSKI SPORT SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI U BEOGRADU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA UHTE, REPUBLIKA KOMI, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE RAŠKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SIGIŠOARE, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA UREDNIKA PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex