Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 92 od 13.10.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA GAZDINSKE JEDINICE: ČORTANOVAČKA ŠUMA – 3802, VRDNIK – MORINTOVO – 3803, POPOVICA–MAJDAN– ZMAJEVAC–3804, KATANSKE LIVADE – OSOVLJE – 3805, BIKLAV–3809, GVOZDENJAK–LICE–3811 I POLOJ–3813 NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2017–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE "ZLATIBOR" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR“ ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU GRANICA VODNIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA UČITELJSKOG FAKULTETA U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA PERIOD 2017–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U MAČEVANJU ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO-STAMBENE GRAĐEVINSKE DELATNOSTI "KOMGRAD", BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE PIJACE I PRUŽANJE USLUGA NA NJOJ "TRŽNICA", BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 397-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 397-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9683/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9685/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9687/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9805/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9806/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NIGERIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-581/2017-1 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-653/2017-2 ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex