Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 93 od 18.11.2016.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O PRIPAJANJU REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA GUNJEVAC I SOVLJAK ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ODLUKA O ZAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ŠUMSKOG ŽIGA, OBRASCU PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE, USLOVIMA I NAČINU ŽIGOSANJA POSEČENOG DRVETA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I NAČINU ŽIGOSANJA, ODNOSNO OBELEŽAVANJA ČETINARSKIH STABALA NAMENJENIH ZA NOVOGODIŠNJE I DRUGE PRAZNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10805/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11033/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10862/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10863/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10866/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV BROJ 113/X OD TS NIŠ 1 DO VRLE III ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. I 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-762/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 93/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex