Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 17.11.2015.)

 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP "RADIO BUJANOVAC", BUJANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRITERIJUMA I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI, O OBELEŽAVANJU I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU, VIGILANCI, KAO I OGLAŠAVANJU MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA KRALJEVINE TAJLANDA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI SAUDIJSKOJ ARABIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI INDONEZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex