Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 94 od 24.11.2016.)

 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-411/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-412/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-413/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-414/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-415/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-43/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-44/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-435/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-394/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-405/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-426/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3456/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI ZA IZBOR SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI U DRUGI ILI VIŠI SUD I O KRITERIJUMIMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0301/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI ASOCIJACIJI NACIJA JUGOISTOČNE AZIJE (ASEAN), SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI ASOCIJACIJI NACIJA JUGOISTOČNE AZIJE (ASEAN), SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI POLJSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O BLIŽEM SADRŽAJU AKTA O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA, NAČINU PROVERE I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O PROVERI BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O BLIŽEM UREĐENJU MERA ZAŠTITE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, LISTI, VRSTAMA I ZNAČAJU INCIDENATA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O INCIDENTIMA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE POSLOVA U OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I U KOJIMA SE KORISTE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)
 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex