Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 95 od 25.10.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU TRENUTNIH I BUDUĆIH POTREBA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA ORACLE TEHNOLOGIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-0294/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0035/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0353/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0926/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-0428/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA UŽICE", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NAPREDAK", SOKOBANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO-STAMBENOG PREDUZEĆA SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE KNJAŽEVAC", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAN", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UŽICE RAZVOJ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZELENILO–SOKOBANJA", SOKOBANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ELGAS, SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISUS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 568-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U DUVAN ZA LULU I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 519-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 525-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 525-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10145/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10146/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10147/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9951/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9952/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9954/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-9980/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)
 • UREDBA O OSTVARIVANJU POSEBNIH PRAVA PRAVOSUDNIH FUNKCIONERA I ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA I UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex