Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 96 od 02.12.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3220/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8670/2012 I ZAJEDNIČKO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ISPRAVE O PRODAJI BRODA, ODNOSNO KARATA NA BRODU, KAO I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA SA POSMRTNIM OSTACIMA UMRLOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1.1–31.12.2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU PUTNOG PRELAZA U KM 358+522 MAGISTRALNE PRUGE BEOGRAD – NIŠ – PREŠEVO – DRŽAVNA GRANICA – (TABANOVCE) ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UKIDANJU PUTNOG PRELAZA U KM 364+365 MAGISTRALNE PRUGE BEOGRAD – NIŠ – PREŠEVO – DRŽAVNA GRANICA – (TABANOVCE) ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-11337/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-11400/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10991/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10995/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10998/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11000/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex