Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 97 od 01.11.2017.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES", BAČKI PETROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I PUTEVI", NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE "KOMUNALAC", MAGLIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10631/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10632/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10633/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10634/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10635/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10638/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)
 • SMERNICE DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex