Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 98 od 03.11.2017.)

 • IZMENA I DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOM OKVIRU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAMENI I PREGLEDIMA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REEŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRERSA, 05 BROJ 465-10545/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0926/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SEČANJ, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA AZOVA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE ZAMBIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10436/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10437/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10438/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10441/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10534/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10535/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10536/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10539/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-10749/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ANTALIJI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U JERUSALIMU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEL AVIVU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10486/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10650/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 574-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 558-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 558-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10761/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10762/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-203/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-204/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-224/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-225/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-240/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-242/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-243/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-244/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-256/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-257/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-258/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-259/2017-09 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10544/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10547/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10550/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA,05 BROJ 465-10552/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10553/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10563/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10623/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10624/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • STRATEGIJA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OBAVLJANJU OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex