Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 99 od 02.12.2015.)

 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "RADIO ZRENJANIN", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "ZADUŽBINA LAZARA STOJADINOVIĆA, VIŠEG KONTROLORA POŠTE I TELEGRAFA, I ŽENE ANKE" – "POŠTANSKI DOM" U VRNJAČKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0162/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0995/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PROKUPLJE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE EPON, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "APATIN" U APATINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA GROBLJA", KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00829/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00845/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00860/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00862/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00867/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00871/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00877/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00885/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00887/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00898/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00899/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00908/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00921/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "VRANJE" U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 05 BROJ 465-16713/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12335/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12337/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12646/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12698/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-12468/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA SUPRUŽNIKA OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex