\ Službeni list grada Beograda - OpštineSlužbeni list grada Beograda - Opštine

(broj 10 od 06.03.2017.)

  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U GRADSKOJ OPŠTINI BARAJEVO U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O UPOTREBI IMENA, GRBA I ZASTAVE OPŠTINE ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex