Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 31 od 01.06.2017.)

 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex