Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 61 od 15.06.2017.)

 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEOSKIM VODOVODIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O INKLUZIJI ROMA I ROMKINJA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA PERIOD 2017-2021. ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I RAD SA SAVETIMA GRAĐANA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KULTURU I ISTORIJSKO NASLEĐE ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OMLADINU ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIVREDU I ODRŽIVI RAZVOJ ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROJEKTE I PREDUZETNIŠTVO ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I JEDNAKE MOGUĆNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 61/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex