Nazad na paragraf.rs


SPECIJALNA AKCIJA

Godišnja pretplata na štampani časopis
Poresko-računovodstveni instruktor
po najboljim uslovima

Poresko-računovodstveni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative. Izlazi 2 puta mesečno.

Zašto je ova ponuda bolja od drugih?

Godišnja pretplata na Poresko-računovodstveni instruktor nudi Vam izuzetne povoljnosti:

Besplatno savetovanje na temu najnovijih izmena poreskih zakona

Uz pretplatu dobijate mogućnost da besplatno prisustvujete decembarskom poreskom savetovanju (vrednost kotizacije 7.900 RSD + PDV) na temu najnovijih izmena poreskih zakona: Zakona o PDV, Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Izmene kod oporezivanja porezom po odbitku prihoda od usluga nerezidentnih pravnih lica, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Olakšice za novosnovana privredna društva i preduzetnike, Zakona o republičkim administrativnim taksama

Usmene konsultacije

Dobijate priliku za neograničene usmene konsultacije sa redakcijom, tokom pretplate

Gallery
Atraktivna cena

Izuzetno atraktivna cena u iznosu od
37.600 RSD (bez PDV)


Mesečno plaćanje

Mogućnost mesečnog plaćanja - mesečna uplata iznosi samo 3.133 dinara (bez PDV) i bez povećanja cene

"Produžena" pretplata

Pretplata je duža nego obično - dobijate decembarske brojeve i sve brojeve u 2018. godini

Povlašćene cene

Imate povlašćene cene na druge proizvode i kotizacije za savetovanja

Ovo je zaista posebna prilika,
nemojte je propustiti!


Sigurno ste već čuli za naš kvalitet, stručnost i poslovnost. Vreme je da se u to i uverite. Popunite formular kako biste iskoristili sve prednosti koje Poresko-računovodstveni instruktor pruža.


Popunite formular za pretplatu po specijalnoj ceni!
Ili nas za više informacija pozovite na: 011/3290-393, 011/2750-952, 011/2769-874


Detaljnije o ovom časopisu naći ćete na stranici

© 2017 Paragraf Lex.