NARUČITE KOMENTAR PO CENI OD

2.860 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Komentar Zakona o upravnim sporovima

Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2012
Povez: tvrd
Format: 16cm x 24cm
Strana: 808

Cena: 2.860 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autor:

  • Zoran R. Tomić

Komentar Zakona o upravnim sporovima nastavak je rada autora, profesora Zorana R. Tomića, na novom Zakonu o upravnim sporovima u čijem sastavljanju je neposredno kao stručnjak učestvovao tokom 2009. godine. Drugo izdanje ovog komentara objavljuje se nešto više od godinu dana, nakon što je prvo iscrpljeno, aktuelizovano sa stanovišta važećih propisa i dopunjeno pojedinim odlukama, stavovima i sentencama Upravnog suda i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije koji su se u međuvremenu pojavili. Prvi komentar novog Zakona o upravnim sporovima kod nas sadrži podrobna objašnjenja svakog člana Zakona sa opsežnom sudskom praksom i primerena evropska pravila i standarde, kao i ukazivanja na povezane članove i prateće propise, i registar korišćenih pojmova.

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296