NARUČITE KOMENTAR PO CENI OD

3.850 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Komentar Zakona o vanparničnom postupku

Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2015
Povez: tvrd
Format: 16cm x 20cm
Strana: 1020

Cena: 3.850 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autori:

  • Gordana Stanković
  • Milena Prakić

Komentar predstavlja svojevrstan poduhvat zbog obima i kvaliteta sadržine jer u domenu vanparnične materije do sada nije bilo dela koje predstavlja spoj naučne i praktične obrade zakonske materije. Sadrži odabranu sudsku i javnobeležničku praksu, pored primera podnesaka i sudskih odluka.

Ovaj Komentar namenjen je širokom krugu korisnika koji u svojoj svakodnevnoj praktičnoj delatnosti tumače i primenjuju pravila Zakona o vanparničnom postupku – sudijama, javnim beležnicima, advokatima, pravobraniocima, pravnicima u centrima za socijalni rad, pravnicima u službama pravne pomoći, pravnicima u privredi i upravi. Komentar može da bude od koristi i u univerzitetskoj nastavi na svim nivoima studija, studentima u pripremanju ispita i naučnoistraživačkoj praksi, kao i diplomiranim pravnicima koji pripremaju pravosudni ili javnobeležnički ispit. Isto tako, ova knjiga može pomoći i građanima da spoznaju mogućnosti za zaštitu njihovih prava.

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296