NARUČITE IZDANJE PO CENI OD

2.750 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Leksikon krivičnog prava

Izdavač: Službeni glasnik
Izdanje: 2011
Povez: broširan
Format: 17cm x 24cm
Strana: 784

Cena: 2.750 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autor:

  • Dragan Jovašević

Četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje Leksikona krivičnog prava sadrži oko 2.400 odrednica. Pored pojmova iz krivičnog prava, u Leksikonu su obrađeni i osnovni pojmovi i instituti iz drugih oblasti kaznenog prava: privredno-prestupnog, prekršajnog ili administrativno-kaznenog, kao i pojmovi vanpravnih i pomoćnih krivičnih nauka. U izradi odrednica je korišćena teorijska literatura, pozitivnopravni propisi i sudska praksa. Autor je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296