NARUČITE IZDANJE PO CENI OD

2.000 dinara

Naručivanje izdanja drugih izdavača je moguće isključivo preko sajta.

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Međunarodno privatno pravo

Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta Union
Izdanje: 2016
Povez: tvrd
Format: 18cm x 24,7cm
Strana: 412

Cena: 2.000 dinara (PDV je uračunat u cenu)

Autor:

  • Dušan Kitić

Međunarodno privatno pravo tradicionalno se smatra jednom od najsloženijih pravnih grana i to s razlogom, imajući u vidu da priroda pravnih odnosa koje reguliše podrazumeva otvaranje domaćeg pravnog poretka prema stranim pravnim sistemima. Mogućnost primene prava i nadležnosti sudova raznih država, stvara teškoće ne samo za učesnike u međunarodnim privatnopravnim odnosima, već i za praktičare i teoretičare prava, kao i za sve one koji su opredeljeni za pravnički poziv.

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296