NARUČITE PRIRUČNIK PO CENI OD

990 dinara

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Priručnik za primenu propisa u prekograničnom prometu otpada

Broširan povez, format A5 (džepno izdanje), 188 strana

Broširan povez, format B5, 326 strana, cena 990 dinara (PDV uračunat u cenu)


Autori:

  • Milica Gajić
  • Mileva Stefanović

Priručnik za primenu propisa u prekograničnom prometu otpada predstavlja sažet prikaz propisa koji se primenjuju u postupku uvoza, izvoza i tranzita otpada, neophodne dokumentacije u zavisnosti od vrste otpada, kao i obaveza uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Sadrži komentare, aktuelna objašnjenja Uprave carina i tekstove najznačajnijih propisa kojima je uređena ova oblast.

Primena propisa kojima se uređuje materija otpada ima za cilj održivo upravljanje otpadom koje podrazumeva smanjenje količine otpada koji se proizvodi, a kada je otpad proizveden - postupanje sa njim na način koji doprinosi ekonomskim, socijalnim i ekološkim ciljevima održivog razvoja u funkciji čuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.

S obzirom na to da je materija otpada, sa aspekta primene carinskih propisa, vrlo složena i obimna, zahteva integrisan pristup u primeni multilateralnih sporazuma iz oblasti životne sredine sa ciljem praćenja i kontrole prekograničnog kretanja ove robe - Priručnik ima za cilj da zainteresovanim privrednim subjektima ukaže na procedure, neophodne isprave  i određene obaveze.SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

I IZVOZ, UVOZ I TRANZIT OTPADA

• UOPŠTENO O OTPADU
• PROPISI KOJI SE PRIMENJUJU NA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA
• DOKUMENTACIJA KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA
• ORGANIZOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM
• KAZNENE MERE

II OBJAŠNJENJA UPRAVE CARINA O OTPADU

• UVOZ KORIŠĆENIH REZERVNIH DELOVA
• IZVOZ KORIŠĆENIH REZERVNIH DELOVA
• UVOZ KORIŠĆENE OPREME
• UVOZ KORIŠĆENE TEHNIČKE ROBE, ODEĆE I OBUĆE
• PREKOGRANIČNI PROMET OTPADA
• VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA

III PROPISI KOJIMA JE UREĐENO PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA

• ZAKON O POTVRĐIVANJU BAZELSKE KONVENCIJE O KONTROLI PREKOGRANIČNOG KRETANJA OPASNIH OTPADA I NJIHOVOM ODLAGANJU (“Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 2/99)
• ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US)
• ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)
• UREDBA O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009)
• UREDBA O LISTI NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA, SA DOKUMENTACIJOM KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2010)
• UREDBA O ODREĐIVANJU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009)
• UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014 i 81/2014 - dr. pravilnik)
• PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2014)
• PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009 i 101/2010)
• PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2013)

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296