Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE

("Sl. glasnik RS", br. 70/2006)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju oblik i sadržina izveštaja o poslovanju slobodne zone (u daljem tekstu: izveštaj) koji privredno društvo za upravljanje zonom podnosi Ministarstvu finansija - Upravi za slobodne zone.

Član 2

Privredno društvo za upravljanje zonom iz člana 1. ovog pravilnika podnosi izveštaj na Obrascu IPSZ - Izveštaj o poslovanju slobodne zone, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U slučaju da Ministarstvo finansija - Uprava za slobodne zone oceni da je to neophodno, može od privrednog društva za upravljanje zonom zatražiti da podnese izveštaj licenciranog ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja korisnika zone za koje je ta revizija obavezna prema zakonu koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac IPSZ

IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE

 

 

(naziv slobodne zone)

ZA  ___________  GODINU

I. KAPACITET ZONE

1.

Površina zone

 

  ha

2.

Kancelarijski prostor

 

  m2

3.

Zatvoreni skladišni prostor       

 

  m2

4.

Otvoreni skladišni prostor

 

  m2

II. REZULTATI POSLOVANJA ZONE

1.

Ostvareni rezultati poslovanja za _____ godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostvareni rezultati poslovanja za _____ godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostvareni rezultati poslovanja za _____ godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.

Ostvareni ekonomsko-finansijski pokazatelji za poslovnu godinu i kumulativno:

     
 

a)

obim i struktura ostvarenih investicionih ulaganja

   

- domaćih:

     
     
     
   

- stranih:

     
     
     

 

b)

ostvareni prihodi i rashodi

     
     
     
     
     
 

v)

stanje potraživanja i obaveza po strukturi

 

-  

na domaćem tržištu   

 
 

-  

prema inostranstvu

 
     

 

g)

izveštaj o novčanim tokovima

     
     
     
     
     
     

3.

Ostvareni efekti na lokalni i ukupni privredni razvoj Srbije:

 

a)

ostvareni efekti ulaganja stranog kapitala i rast investicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b)


rezultati ostvarene tržišne efikasnosti projekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


v)


ostvaren uticaj na izvoz (rast izvoza i smanjenje uvoza)

 

-

izvoz

 
 

-

uvoz

 
 

-

razlika   

 
     

 

g)

realizovan uticaj na zaposlenost i transfer tehnologija

 

 

 

     
     
     
     

 

d)

ostvarena dvojna veza sa područjem van zone (privreda Srbije)

 

-  

nabavka robe sa područja van zone  

 
       
       

 

 

-  

predmetni odnos sa privrednim subjektima van područja zone  

 
       
       

 

 

-  

proizvodne aktivnosti     
       
       
       

III. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ZONOM

Naziv

Sedište

Vlasnički status

PIB

Matični broj

Šifra delatnosti

Ime i prezime odgovornog lica

Telefon odgovornog lica

Broj zaposlenih radnika

Broj i datum rešenja za određivanje područja zone

Broj i datum rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada zone

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje
zonom u _________ godini

Ukupan prihod

 

Ukupni rashodi

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

Dobit

 

Gubitak

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

 

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje
zonom u _________ godini

Ukupan prihod

 

Ukupni rashodi

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

Dobit

 

Gubitak

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

 

 

Poslovanje privrednog društva za upravljanje
zonom u _________ godini

Ukupan prihod

 

Ukupni rashodi

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

Dobit

 

Gubitak

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I din.

IV. KORISNICI ZONE - zbirno

1) Poslovanje korisnika

1.

Ukupan broj korisnika

 

 

 

 

2.

Broj domaćih korisnika

 

 

 

 

3.

Broj stranih korisnika

 

 

 

 

4.

Ukupan broj zaposlenih radnika

 

 

 

 

5.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO1*

_____________________________
1 Primenjuje se zvanični srednji kurs EVRA.

 

 

 

           

6.

Ukupna vrednost uvoza robe

 

 

 

EVRO

7.

Ukupna vrednost izvoza robe

 

 

 

EVRO

8.

Ukupna vrednost pruženih usluga u zoni

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

9.

Ukupna vrednost uvoza usluga

 

 

 

EVRO

10.

Ukupna vrednost izvoza usluga

 

 

 

EVRO

 

2) Korisnici zone (proizvodna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika

 

 

 

 

2.

Broj domaćih korisnika

 

 

 

 

3.

Broj stranih korisnika

 

 

 

 

4.

Ukupan broj zaposlenih radnika

 

 

 

 

5.

Ukupna vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

6.

Ukupna vrednost učešća domaćeg
repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

7.

Ukupna vrednost učešća stranog
repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

EVRO

8.

Ukupna vrednost proizvedene robe
plasirane na domaćem tržištu

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

9.

Ukupna vrednost proizvedene robe
plasirane na inostranom tržištu

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

 

Prikaz po korisnicima

1.

Naziv korisnika

 

 

 

 

2.

Naziv delatnosti

 

 

 

 

3.

Broj zaposlenih radnika

 

 

 

 

4.

Vrednost ostvarene proizvodnje

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

5.

Vrednost učešća domaćeg
repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

6.

Vrednost učešća stranog
repromaterijala u proizvodnji

 

 

 

EVRO

7.

Vrednost proizvedene robe
plasirane na domaćem tržištu

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

8.

Vrednost proizvedene robe
plasirane na inostranom tržištu

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

 

(Uz ovaj obrazac prilaže se prikaz svih korisnika koji se bave proizvodnom delatnošću, sa svim gore navedenim podacima).

 

3) Korisnici zone (uslužna delatnost) - zbirno

1.

Ukupan broj korisnika

 

 

 

 

2.

Broj domaćih korisnika

 

 

 

 

3.

Broj stranih korisnika

 

 

 

 

4.

Ukupan broj zaposlenih radnika

 

 

 

 

5.

Ukupna vrednost pruženih usluga u zoni

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

6.

Ukupna vrednost uvoza

 

 

 

EVRO

7.

Ukupna vrednost izvoza

 

 

 

EVRO

 

Prikaz po korisnicima

1.

Naziv korisnika

 

 

 

 

2.

Naziv delatnosti

 

 

 

 

3.

Broj zaposlenih radnika

 

 

 

 

4.

Vrednost uvezene robe

 

 

 

EVRO

5.

Vrednost izvezene robe

 

 

 

EVRO

6.

Vrednost pruženih usluga u zoni

 

 

 

din.

 

 

 

 

 

EVRO

7.

Vrednost uvoza usluga

 

 

 

EVRO

8.

Vrednost izvoza usluga

 

 

 

EVRO

(Uz ovaj obrazac prilaže se prikaz svih korisnika koji se bave uslužnom delatnošću, sa svim gore navedenim podacima).

 

 

U _____________________

 

 

 

Dana ________ 200 __ god.

(M.P)

 

(Privredno društvo za upravljanje zonom)