JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

JAVNI SEKTOR

Na savetovanju ćete saznati koje sve aktuelnosti i izmene propisa utiču na poslovanje korisnika javnih sredstava u 2017. godini i kakav je način i postupak izrade godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

"GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU"

Niš - 30. januar 2017 • Novi Sad - 2. februar 2017 • Beograd – 6. februar 2017
Novi Pazar - 8. februar 2017 • Kraljevo - 9. februar 2017 • Užice - 10. februar 2017

PDF - Satnica i program savetovanja (biće naknadno objavljena)


I – TEME SAVETOVANJA

II – PREDAVAČI

  • AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2017. GODINI I NOVINE U PROPISIMA (budžetski sistem, izvršenje budžeta, sistem plata u javnom sektoru, racionalizacija zaposlenih)
  • PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  • UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA
  • POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2017. GODINU
  • UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
  • SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O FUNKCIONISANJU INTERNIH KONTROLA I INTERNE REVIZIJE CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU
  • Eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti primene računovodstvenih propisa za budžetske korisnike
  • Urednici stručnog časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravnik u javnom sektoru“

III – MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

Svi učesnici savetovanja dobijaju materijal za savetovanje na temu: “GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU“

CILJNA GRUPA: Savetovanje je namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i indirektnim korisnicima RFZO.


PDF - Satnica i program savetovanja (biće naknadno objavljena)


IZNOSI KOTIZACIJE za sva mesta

ZA PRETPLATNIKE
BESPLATNO

ZA NEPRETPLATNIKE
BESPLATNO