JEDNODNEVNA RADIONICA

"OBUKA U SPROVOĐENJU CARINSKIH POSTUPAKA UZ PRIMENU CARINSKIH POVLASTICA"

Imajući u vidu da se do kraja 2016. godine očekuju izmene i dopune Carinskog zakona, kojim se uređuju carinske radnje i postupci u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa, kao i značaj primene carinskih povlastica u sprovođenju carinskih postupaka, kompanija Paragraf organizuje obuku na navedenu temu u saradnji sa predavačima - predstavnicima Ministarstva finansijaPDF - Satnica i program obuke biće blagovremeno objavljeni

TRAJANJE I NAČIN OBUKE:

Na jednodnevnoj obuci biće obrađene sledeće teme:

 • Najnovije izmene i dopune Carinskog zakona
 • Primena nove Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini
 • Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina propisana Carinskim zakonom
 • Uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača
 • Primene međunarodnih ugovora

CILJNA GRUPA:

Uvozna i izvozna privredna društva, privredna društva koja pružaju usluge špedicije i transporta

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Rok za prijavljivanje za radionicu je, najkasnije do 13. februara 2017. godine.
Uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 20 učesnika, najkasnije do 13. februara 2017. godine.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE:

Beograd, 20. februar 2017. godine, hotel Prag, ulica Kraljice Natalije 27.

PREDAVAČI:

Predavači na obuci su eminentni stručnjaci:

 • PREDSTAVNICI MINISTARSTVA FINANSIJA
 • DRAGAN SIMIĆ, odgovorni urednik stručnog časopisa „Specijalis za carine“

IZNOS KOTIZACIJE za pohađanje obuke:

 • za pretplatnike - 10.900
 • za nepretplatnike – 13.900

- Cene su izražene u dinarima i obuhvataju jednodnevno pohađanje obuke
- Na cene se zaračunava PDV po stopi od 20%

PDF - Satnica i program obuke biće blagovremeno objavljeni

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Pohađanje edukativne obuke
 • Sertifikat o pohađanju obuke
 • Stručni materijal za obuku
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja