"OBUKA ZA PRIMENU NOVIH PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA PDV, KOJA SE PRIMENJUJU OD 1.4.2017. I OBRAČUNAVANJE POREZA PO ODBITKU"

  • Beograd, 24. april 2017. godine
Grad u kome želite da prisustvujete obuci?
Podaci o subjektu
(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: FIZIČKO LICE)
(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: NEMA)
na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o prijavi
Kotizacija za učešče na savetovanju:

IZNOSI KOTIZACIJE ZA UPLATE OD 18.04. - 23.04.2017.

ZA PRETPLATNIKE
15.900 rsd *

ZA NEPRETPLATNIKE
18.900 rsd *

SPECIJALNA PONUDA
ZA SVE UPLATE KOTIZACIJE DO 18.04.2017.

ZA PRETPLATNIKE
12.900 rsd *

ZA NEPRETPLATNIKE
15.900 rsd *

*Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 20%
Prijave sa tri ili više učesnika iz istog pravnog lica ostvaruju dodatni popust od 10% na ukupnu cenu kotizacije


Podaci o učesnicima
Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Pošaljite nam Vaše sugestije