JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

"Početak primene novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja i novog Zakona o visokom obrazovanju"


Oba zakona su u primeni od 7. oktobra 2017. godine

Beograd, 2. novembar (četvrtak) 2017; Sava Centar, ul. Milentija Popovića 9
Niš, 3. novembar (petak) 2017; Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariske komune bb
Novi Sad, 6. novembar (ponedeljak) 2017. SPENS, ul. Sutjeska 2


Za pretplatnike - besplatno učešće na savetovanju

Za nepretplatnike - povlašćeni iznos kotizacije od 3.900 rsd *


PDF - Satnica i program savetovanja za Beograd i Novi Sad

PDF - Satnica i program savetovanja za Niš


Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:
 • Izbor i status direktora i organa ustanove;
 • Usklađivanje odredaba koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
 • Brže uklјučivanje dece i odraslih u tržište rada priznavanjem stečenih kompetencija;
 • Veća zaštita prava dece u ustanovi, veće uklјučivanje roditelja u rad ustanova i pojačana odgovornost roditelja za upis učenika u školu i redovno pohađanje nastave;
 • Povećavanje autonomije ustanove i olakšavanje rada putem osnivanja zajedničkih stručnih službi:
 • Mogućnost uklјučivanja preduzeća i preduzetnika u sistem dualnog obrazovanja
 • Rok za usaglašavanje statuta, organizacije i načina rada ustanove je 6 meseci od dana stupanja na snagu zakona (do 7. aprila 2018. godine).
Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o visokom obrazovanju:
 • Unapređen sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju;
 • Formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi;
 • Kratki programi studija i studija uz rad i jedinstveni obrazovni broj studenata i zaposlenih radi praćenja napretka u visokom obrazovanju;
 • Novi standardi, kao i postupak žalbe i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije;
 • Uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova;
 • Nastavnici, istraživači i studenti mogu da osnivaju „spin of“ i „start ap“ kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede.
 • Rok za usaglašavanje organizacije i opštih akata samostalnih visokoškolskih ustanova je 6 meseci od dana stupanja na snagu zakona (do 7. aprila 2018. godine).
Predavači:

Predavači su:

 • Eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i u primeni propisa u oblasti obrazovanja
 • Predstavnici inspekcijskih organa
 • Urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
Savetovanje je namenjeno:

Rukovodiocima i zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama za obrazovanje odraslih, visokim školama, fakultetima, univerzitetima i ostalim zainteresovanim licima


PDF - Satnica i program savetovanja za Beograd i Novi Sad

PDF - Satnica i program savetovanja za Niš


IZNOSI KOTIZACIJE

ZA PRETPLATNIKE
BESPLATNO

ZA NEPRETPLATNIKE
3.900 rsd *

*Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 20%