JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

PRIVATNI SEKTOR

SAZNAĆETE:

 • Koje novine donose izmenjeni poreski propisi, kako da privatni sektor sastavi istinite i objektivne finansijske izveštaje i dostavi ih na zakonom propisan način u utvrđenim rokovima

 • ROK za dostavljanje finansijskih izveštaja za statističke i druge potrebe - do 28. februara 2017. godine

"SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA"

Niš - 30. januar 2017 • Novi Sad - 2. februar 2017 • Beograd – 6. februar 2017
Novi Pazar - 8. februar 2017 • Kraljevo - 9. februar 2017 • Užice - 10. februar 2017

PDF - Satnica i program savetovanja (biće naknadno objavljena)


I – TEME SAVETOVANJA

II – PREDAVAČI

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU
 • Primena kontnog okvira i obrazaca finansijskih izveštaja i način njihovog dostavljanja
 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Obim i sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 • Način i rokovi dostavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • Usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Transferne cene
 • Kamata "van dohvata ruke" i utanjena kapitalizacija
 • Poreski podsticaji
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“:
 • ALEKSANDAR MILANOVIĆ, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko – računovodstveni instruktor“
 • OLICA PJEŠČIĆ, pomoćni glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor“
 • Dr MARINA PROTIĆ, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
 • DANIJELA KRAJIĆ, urednik stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor“

III – MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

Svi učesnici savetovanja dobijaju materijal za savetovanje na temu “SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA”

CILJNA GRUPA: Savetovanje je namenjeno računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koji u poslovanju primenjuju poreske i računovodstvene propise.


PDF - Satnica i program savetovanja (biće naknadno objavljena)


IZNOSI KOTIZACIJE za sva mesta

ZA PRETPLATNIKE
BESPLATNO

ZA NEPRETPLATNIKE
BESPLATNO