NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2014. godini

Period primene

Iznos najniže osnovice

"Sl. glasnik RS"

od 1.11.2013. do 31.1.2014.

21.210

95/2013

od 1.2.2014. do 30.4.2014.

22.282

8/2014