NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za finansije, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini

Period primene

Iznos najniže osnovice

"Sl. glasnik RS"

od 1.11.2014. do 31.1.2015.

21.718

118/2014

od 1.2.2015. do 30.4.2015.

22.357

11/2015

od 1.5.2015. do 31.7.2015.

20.109

38/2015

od 1.8.2015. do 31.10.2015.

21.506

66/2015